Bluefield Finance

‘Toegevoegde waarde door optimalisatie van de financiële discipline’

Vaak wordt het vastleggen en rapporteren van financiële gegevens gezien als een vervelende verplichting. Idealiter moet de financiële afdeling acteren als een business partner die toegevoegde waarde levert aan alle interne en externe stakeholders. Bluefield Finance is de organisatie die doet wat nodig is om de financiële en administratieve discipline optimaal te laten functioneren.

Met een eenduidige aanpak worden op projectmatige basis financiële processen geoptimaliseerd. We creëren een vaste koers met de blik op de horizon. Door het ontwikkelen van transparante rapportages ontstaat informatie die nodig is om de toekomst van een onderneming in te schatten. Op deze manier heeft het topmanagement de juiste informatie voor handen om proactieve beslissingen te nemen. Hierdoor wordt de continuïteit van de onderneming gewaarborgd, waarbij de lange termijn visie centraal staat in plaats van de overlevingskansen op korte termijn.

Focus op het leveren van toegevoegde waarde aan de hele onderneming
Uitgangspunt van Bluefield Finance is dat alle ondersteunende processen in een organisatie gericht moeten zijn op het optimaal ondersteunen van het primaire proces. Dit wordt bereikt door de financiële processen optimaal in te richten en zorg te dragen voor een uitstekend samenspel van interpretatie, communicatie en interactie met de business.

Transparante en adequate rapportage
Transparante en adequate rapportage is hét instrument voor een goede vertrouwensband tussen bedrijf en stakeholders. De betrouwbaarheid van de financiële rapportering is van doorslaggevend belang voor het vertrouwen van de stakeholders. Bluefield Finance optimaliseert de informatievoorziening zodat zowel intern als extern een helder beeld ontstaat van hoe de onderneming er voorstaat. Dit realiseren we door het gehele speelveld en de samenhang van Accounting, Financial Accounting en Management Accounting te overzien.

 

Focus op 100% klanttevredenheid
De dienstverlening van Bluefield finance is gericht op maximale klanttevredenheid. Hierdoor hebben wij een langdurige relatie met al onze klanten en zijn we een gewaardeerde business partner. Bluefield Finance is een verzameling van financiële professionals die allen actief zijn op het gebied van proces optimalisatie. Door kennisdelen, opleidingen, uitgebreide praktijkkennis en een projectmatige aanpak werken wij aan een standaard van hoge kwaliteit en volledige klanttevredenheid.

Wij bewijzen onze toegevoegde waarde onder andere bij: 

  • Snel groeiend (start-up) organisaties;
  • Reorganisaties;
  • Overnames;
  • Independent business reviews;
  • Restructuring;
  • Audit voorbereiding;
  • Achterstanden;
  • In- en outsourcing.

Bekijk ons portfolio voor een concreet beeld van onze werkzaamheden.